TUTORZY: DR NIMISH BILORIA I JIA-REY CHANG

Dr Nimish Biloria jest architektem i adiunktem w katedrze Hyperbody prowadzonej przez prof. Kas Oosterhuis’a na Faculty of Architecture, TU Delft, w Holandii. Prowadzi także swoją własną działalność projektową: Design Genesis.
Po zaangażowaniu się w badania nad relacjami mediów i architektury w trakcie wcześniejszych lat edukacji na CEPT w Ahmadabad w Indiach, kontynuował swoje zainteresowania interdyscyplinarną domeną na Architectural Association w Londynie, gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie Emergent Technologies and Design.
Stopień doktorski uzyskał na Delft University of Technology w Holandii, koncentrując się na systemach adaptacyjnych czasu rzeczywistego. Obecnie kontynuuje eksperymentowanie z ideą formułowania inteliencji wspomaganej sieciami relacyjnymi do generowania morfologii performatywnych.
Poza nauczaniem, dr Biloria pełni także na Hyperbody funkcję Research Manager’a, angażując się w rozwój obliczeniowo wspomaganych rozwiązań performatywnego i zrównoważonego projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
Prowadził rozmaite seminaria na ten temat i jest zwolennikiem projektowania systemowego i bionicznych, performatywnych rozwiązań projektowych.
W ramach takich dociekań i prac projektowych, w szczególności poszukuje synergicznych połączeń na polu obliczeń, systemów materiałowych, technologii wykrywania, dynamiki środowiska i demografii społecznej.
Dr Biloria wykładał na w wielu prestiżowych instytucjach na całym świecie, a także prezentował i publikował wyniki swoich badań i prac projektowych w ramach wielu międzynarodowych konferencji i magazynów. Jest zwolennikiem ogólnoświatowej wymiany wiedzy skierowanej na informatykę projektową.Jia-Rey Chang to pochodzący z Tajwanu architekt, który po ukończeniu studiów magisterskich na Architecture and Urban Design Department, UCLA, pod kierownictwem Neil’a Denari w 2009 roku, powrócił na macierzystą uczelnię, Wydział Architektury na TamKang University w Tajwanie, gdzie prowadził badania nad architekturą interaktywną i parametryczną.
W 2010 roku założył „P&A LAB” (Programming AND Architecture LAB) badając nowe zależności między programowaniem a architekturą. Jako szef P&A LAB wykładał gościnnie na Architecture Department of National Taipei University of Technology.
W 2011 roku rozpoczął pracę w Hyperbody LAB, kontynuując studia nad „SuperCell” – inteligentnym systemem geometrycznym – łącząc inteligentne komponenty z energią kinetyczną, efektywnością oraz zdolnościami samokonstrukcji i samoreakcji oprogramowania komputerowego i produkcję cyfrową przy konstrukcji architektonicznej.

Leave a Response