Towarzystwo Urbanistów Polskich i Kongres Urbanistyki Polskiej

Przedstawiamy wpółorganizatora warsztatów OSSA 2011 – Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz polecamy wszystkim, aby śledzili przygotowania do IV Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie 2012, a starszych członków OSSy, którzy skończyli już studia, do udziału w tym wydarzeniu, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.
TUP i samorząd Miasta Lublin zachęcają wszystkie podmioty poczuwające się do odpowiedzialności za Polskie Miasto do aktywnego włączenia się w prace organizacyjne IV Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie 2012 oraz wydarzenia przed i około kongresowe, jakie planują zorganizować i propagować w trakcie budowania koalicji na rzecz poprawy stanu naszych miast.

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Od prawie dziewięćdziesięciu lat łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym duchowym i materialnym potrzebom człowieka, zakorzenionym w dziedzictwie kulturowym narodu - środowiskiem wpisującym się harmonijnie w przyrodę i wzbogacającym piękno ojczystego krajobrazu. 
 Towarzystwo Urbanistów Polskich zostało założone w 1923 r. Dziś, jako organizacja odrębna, ale współpracująca z Izbą Urbanistów, Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Przestrzennych ISOCARP, skupiającego podobne organizacje i indywidualnych ekspertów z całego świata. Jest również wydawcą czasopisma „Przegląd Urbanistyczny” , kontynuującego tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego przez TUP, przez wiele lat, miesięcznika „Miasto”.

Leave a Response