partnerzyPartnerem tegorocznych warsztatów jest festiwal „Warszawa w budowie” organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej.


WARSZAWA W BUDOWIE to festiwal projektowania miasta organizowany od 2009 roku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Konfrontuje pochodzącą z różnych dziedzin wiedzę ekspercką na temat miasta, poszukuje ognisk zapalnych na jego mapie, powraca do cennych doświadczeń z historii architektury i urbanistyki, a jednocześnie stara się przewidzieć tendencje w rozwoju Warszawy. Przy zaangażowaniu publiczności, festiwal próbuje wpływać na kształt miasta.

Podczas tegorocznej edycji festiwal koncentruje się na trzech zagadnieniach. Pierwsze z nich to polityka mieszkaniowa w warunkach wolnego rynku (Jak mieszkać?). Drugi tamat to planowanie przestrzenne (Nowy ład. Jakie planowanie miasta po 1989?). Trzecie pole tematyczne to kwestie partycypacji (Nieuczestnictwo. Co jest nie tak z partycypacją?) i próba odpowiedzi na pytanie, jak nie fetyszyzować tego pojęcia i jak sprawić, by nie stało się ono narzędziem do legitymizowania interesów tylko jednej grupy społecznej.Osobnym, prezentowanym w tym roku w ramach festiwalu tematem są korzenie polskiej architektury postmodernistycznej, triumfującej po 1989 roku, sięgające postkolonialnego doświadczenia polskich architektów i budowniczych, pracujących na kontraktach w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w schyłkowym okresie PRL.Samorząd Studentów PW