Warsztaty patronatem honorowym objęły następujące instytucje:

Miasto Stołeczne Warszawa


Politechnika Warszawska


Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej


Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie


Oddział warszawski SARP


Fundacja Bęc Zmiana


Centrum Architekturypatroni medialni:


zapowiedź, jak i relację z warsztatów z prezentacją projektów końcowych opublikuje na swoich łamach czasopismo


Architektura i Biznes


architektura murator


autoportret pismo o dobrej przestrzeni


informacje o warsztatach oraz relacja z ich przebiegu znajdą się również na portalach


TVN Warszawa


Fundacja Twórców Architektury


Bryla.pl


Sztuka Architektury


magazyn Purpose


Architekci.pl


W-A.pll


polibuda.info


EMMA Pack


Radio Kampus