WYKŁADOWCA: MAGDALENA STANISZKIS

dr inż. arch. Magdalena STANISZKIS
Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Pracownia Projektowania Miejskiego.
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 1969, adiunkt na WAPW od 1988, doktorat 1990.
Projektant w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Gdańsku 1969-71 i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Warszawie 1971-73.
Kierownik pracowni Śródmieście Warszawy w BPRW 1973-81. Asystent profesora uniwersytetu Kalabryjskiego 1982-84.
Pobyt studialny na Politechnice w Oxford
Członek Kolegium Sędziów OW SARP.
Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej Warszawy od 1989.
Doradca Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 1990 - 1991.
Członek Zespołu Legislacyjnego TUP przy Ministrze Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
(projekt ustawy o planowaniu przestrzennym) 1990.
Członek Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, 1991-98, od 2005.
Zastępca członka Prezydium Zarządu Głównego SARP 1990 - 1994.
Członek Prezydium Zarządu Głównego TUP 1993-97.
Członek prezydium Krajowej Izby Urbanistów - od 2003 – 2007.

Wybrane publikacje:
„Planowanie Krajobrazu Warszawy XX/XXI” 1995, „Lekcja z ulicy Puławskiej”, w „Krajobraz architektury Warszawy końca XX wieku” 2002, „Le chaos Urban comme manifeste da la transition”, w "Architectures au-delà du Mur: Berlin-Varsovie-Moscou, 1989-2009" 2009, „Kultura przestrzeni”, w Trzeci sektor, 2009, „Kolonizacja przestrzeni wspólnej”, w Autoportret 2009, „Przedmieście nie” ”, w „Autoportret 2010, „Życie w Architekturze”, w „Buntownicy, polskie lata 70. i 80.” 2011.

Ważniejsze zrealizowane projekty:
budynek biurowy Rodan System w Warszawie ul. Puławska, 1998; budynek wielorodzinny w osiedlu Eko-Park w Warszawie, 2002; Warsztaty terapii zajęciowej dla ludzi z autyzmem w Wilczej Górze 2007, Dom Małego Księcia , sanatorium dla dzieci w Lublinie 2008, szereg domów jednorodzinnych od 1990; prace urbanistyczne (autor lub współautor): Plan Ogólny miasta Kościerzyny - 1970. Prace studialne do planu Aglomeracji Gdańskiej 1969 - 1971. Wariantowe koncepcje rozwoju Warszawskiego Zespołu Miejskiego 1972 - 1973. Koncepcja Zagospodarowania Łuku Siekierkowskiego - Warszawskie Zgrupowanie Naukowe 1975 - 1979. Studia do planu Warszawy i Plan Ogólny Warszawy 1979 - 1982. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Funkcjonalnego Warszawy 1979 - 1983. Studium: „Consenza - City Visual Image Case Study - Methodology of Existing Situation Analysis” - 1982. Sudium: „ Alto Tirreno - Region Visual Image Case Study - Methodology of Existing Situation Analysis” - 1984. Obszar Krajobrazu Warszawskiego 1993, Koncepcja zagospodarowania terenów Chrzanowa w Warszawie – 2000, Koncepcja zagospodarowania Łuku Siekierkowskiego w Warszawie - 2000, Koncepcje urbanistyczne w Miasteczku Wilanów w Warszawie - 2003, Koncepcja rewitalizacji Zakładów Lniarskich w Żyrardowie – 2008.

Ważniejsze konkursy architektoniczne i urbanistyczne (autor lub współautor):
Warszawskie Zgrupowania Naukowe na Łuku Siekierkowskim, 1974 - I nagroda równorzędna. Plac Puławski w Warszawie, 1982 - I nagroda równorzędna. Śródmieście Częstochowy I etap, 1986 - I nagroda równorzędna. Dzielnica Henryków w Warszawie, 1987 - II nagroda. „Plan 88”, konkurs biennale TUP, 1989 - nagroda równorzędna. Projekt Zagospodarowania Wilanowa Zachodniego, 1996 - II nagroda. „Kształtowanie tożsamości kulturowej współczesnej zabudowy Kaszub i Kociewia”, 2001 - I nagroda równorzędna, Koncepcja rejonu skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w Warszawie 2004 – nagroda równorzędna, Budynek hospicjum dla dzieci „Dom Małego Księcia” w Lublinie 2005 –I nagroda, Centrum osiedla Podjuchy w Szczecinie 2005 – II
nagroda, Przebudowy starej kotłowni na terenie zespołu Pałacu w Wilanowie 2007 – III nagroda, Służewski Domu Kultury 2008 – II nagroda, „Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowe w Chotomowie 2009 – wyróżnienie, „Osiedlowy Dom Kultury na osiedlu Piaski w Warszawie”, 2009 – II nagroda, Zespół budynków wielorodzinnych w Sopocie, ul. Haffnera, 2011 – II nagroda.

Ważniejsze nagrody:
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej za opracowania planistyczne: II stopnia1970, 1974, 1978; I stopnia, 1984. Wyróżnienie w konkursie SARP Nagroda Roku – 1998, Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji I stopnia, „zrealizowany projekt budynku biurowego Rodan w Warszawie” - 1999. Nominacja do nagrody głównej „Życie w Architekturze” za budynek Rodan – 1999, „Ikony
Architektury Polskiej” za budynek Rodan - 2006, Final konkursu "Życie w Architekturze" za budynek mieszkalny w osiedlu Eko-Park w Warszawie - 2003r, Nominacja do Nagrody Roku SARP za budynek Dom Małego Księcia w Lublinie – 2007, nagrody za prowadzone prace dyplomowe.

O dzisiejszej Warszawie:

http://www.youtube.com/watch?v=wmI9VrLD61w
http://www.youtube.com/watch?v=j0nXzg_Wej8

wykład: 23 października (niedziela) godz. 18.30;

miejsce: Pawilon Rzeźby, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ulica Koszykowa 55
organizacja: OSSA (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury)

Leave a Response