Wykład: Or Ettlinger

Or Ettlinger jest wykładowcą na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Lublanie. Przedmiotem jego zainteresowania jest architektura wirtualna i teoria mediów.
W trakcie piętnastu lat obszar jego zainteresowań rozciągał się pomiędzy architekturą, informatyką, projektowaniem przemysłowym - od cyfrowego przetwarzania obrazu, przez projektowanie informacji, po klasyczny rysunek i historię sztuki.
Wykład będzie dotyczył przestrzeni tworzonych przez wizerunki odzwierciedlające rzeczywistość oraz postrzeganie miast i fizycznie istniejących miejsc przez pryzmat obrazów.

Data wykładu:
24.10.2011
Godz.19:00
Wykład organizowany przez OSSA w ramach partnerstwa z festiwalem Warszawa W Budowie 3

Leave a Response