Wycieczka - Po Warszawie oprowadzali nas...

Podczas wycieczki po Warszawie oprowadzali Was:

Aleksandra Stępień
Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę magisterską pt. „Budując nową tożsamość miasta. Architektura, urbanistyka i program plastyczny Mariensztatu na tle pierwszych lat odbudowy Warszawy” pod kierunkiem prof. Baraniewskiego. Interesuje się przemianami architektury Warszawy w XX wieku, jego odbudową, oraz miastem jako przestrzenią społeczna. Autorka wykładów i wycieczek m.in. na Festiwalu Nauki („Zygmunt Stępiński - architekt odbudowy Warszawy”) („Dzielnica Ministerstw”) i festiwalu Warszawa w Budowie. Założycielka i prezes Koła Popularyzatorów Architektury Stolicy "Pasaż".

Paulina Świątek
Historyk sztuki i italianistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w 2010 r. obroniła pracę magisterską poświęconą obszarowi warszawskiego Muranowa ("Między pamięcią a zapomnieniem - warszawska dzielnica Muranów", promotor - prof. dr hab. Waldemar Baraniewski. Od 2006 r. przewodniczka po Warszawie, autorka tematycznych spacerów szlakiem sztuki w przestrzeni publicznej ("Sztuka współczesna w zabytkowej przestrzeni Warszawy - dialog tradycji z nowoczesnością", "Dekoracje plastyczne Mokotowa"), od 2010 r. pracownik Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zainteresowania naukowe: odbudowa zespołów miejskich po zniszczeniach wojennych, socrealizm, powojenny modernizm, sztuka w przestrzeni publicznej.

Agnieszka Palińska-Gontarczyk
Historyk sztuki, przewodnik warszawski, edukator. Z urodzenia Warszawianka, emocjonalnie związana również z Walencją. Ukończyła studia śródziemnomorskie w IBI AL. Obecnie pisze pracę magisterską z zakresu historii sztuki u profesora Baraniewskiego. Współpracuje z Działem Edukacji Łazienek Królewskich, prowadzi autorskie wycieczki po Warszawie. Stara się codziennie inaczej patrzeć na swoje miasto i odkrywać w nim coś nowego. Wierzy, że Warszawa może być miastem nowoczesnym i otwartym, gdzie każdy znajdzie swój własny kawałek rzeczywistości.

Zuzanna Zasacka
Studentka ostatniego roku historii sztuki UW, przez rok studiowała także na Freie Universitaet Berlin, obecnie pisze pracę magisterską z zakresu historii sztuki o Gionie A. Caminadzie u prof. W. Braniewskiego. Zainteresowana architekturą Berlina, edukacją muzealną i publikacją sztuki dla dzieci. Stażystka w Neue Galerie w Nowym Jorku w 2008, oraz w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w 2009, zaangażowana przy projekcie „Dzień wolnej sztuki organizowanym w MNW w maju tego roku 2011.

Grzegorz Mika
Inżynier architekt, absolwent WAPW (2009), student studiów magisterskich tamże, pracuje na co dzień jako projektant w pracowni architektonicznej MWH Piotra Majewskiego. 
Poza studiami i pracą, zajmuje się historią, grafiką, rysunkiem i varsavianistyką oraz badaniami nad polską architekturą nowoczesną pierwszej połowy XX wieku, czego pokłosiem jest m.in. strona internetowa facebook.com/warszawskimodernizm oraz szereg wykładów, architektonicznych spacerów grupowych, niedużych publikacji oraz audycji radiowych. Członek samorządu studentów WAPW latach 2007-2009. W 2008, wraz z inż.arch. Stanisławem Depowskim, doprowadzili do reaktywacji czasopisma studentów Wydziału Architektury pt "Arcytektura"
Autor i prowadzący szeregu wykładów z historii architektury Warszawy oraz architektury modernistycznej, m.in 4 częściowego cyklu Domowe Spotkania z Architekturą (lato 2010), oraz wykładów tematycznych na Warsaw Design Week (VI '10) , Mazowiecka Art (VIII'11), Święcie Doliny Muminków (VII '11), Święcie Żoliborza - Imieninach Joli Bord (VI '10,'11 ), "Odblokuj M3" (VIII -IX '11).

Maciej Czarnecki
Architekt, adiunkt w Pracowni Architektury i Sztuki Współczesnej WAPW
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej 2000, studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego 1999-2004, doktorat WAPW 2007. Staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Detroit w ramach wymiany w 2007 roku. Sekretarz redakcji Kwartalnika Architektury i Urbanistyki 2002-2008. Członek SARP od 2003, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki od 2004, konsultant Fundacji Twórców Architektury FTA od 2004. Praktyka architektoniczna: pracownia prof. W. Czarneckiego 1999-2002 (staż), PKZ „Zamek” 2001-2004, S.A.M.I. Architekci 2006-2007.
Autor licznych opracowania i publikacji m.in.: Architektura USA przełomu XX i XXI wieku. Wybrane aspekty rozwoju (praca własna, grant dziekana WAPW) 2007; Architektura Warszawy 1956-1965. Rozwój form po socrealizmie (praca własna, grant dziekana WAPW) 2008. Prowadził wykłady otwarte w ramach cyklu „Indywidualności architektury końca XX wieku” oraz „Architektura współczesna. Idee – ideologie” Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w 2003-2007.

Agnieszka Palińska-Gontarczyk

Historyk sztuki, przewodnik warszawski, edukator. Z urodzenia Warszawianka, emocjonalnie związana również z Walencją. Ukończyła studia śródziemnomorskie w IBI AL. Obecnie pisze pracę magisterską z zakresu historii sztuki u profesora Baraniewskiego. Współpracuje z Działem Edukacji Łazienek Królewskich, prowadzi autorskie wycieczki po Warszawie. Stara się codziennie inaczej patrzeć na swoje miasto i odkrywać w nim coś nowego. Wierzy, że Warszawa może być miastem nowoczesnym i otwartym, gdzie każdy znajdzie swój własny kawałek rzeczywistości.

Oraz
Kasia Rogala
Studentka WA PW i Instytutu Historii Sztuki UW, pisze pracę magisterską z zakresu historii sztuki u profesora Braniewskiego. prezes Koła Popularyzatorów Architektury Stolicy "Pasaż". 

Materiały przygotowali: Kasia Rogala i Andrzej Ryniecki

Leave a Response