Organizatorzy: ASK

Architecture for Society of Knowledge (ASK) jest międzynarodowym programem studiów magisterskich prowadzonym w języku angielskim, wdrożonym w 2010 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Program koncentruje się na problemach społecznych i kulturowych przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii. Studenci poznają nowoczesne sposoby projektowania, jak również innowacyjne metody komunikacji będące fundamentem architektonicznych działań XXI wieku.
Koncepcja programowa opracowana w 2009 roku przez zespół profesora Stefana Wrony uzyskała wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej. Od października 2010 grupa 24 studentów (od października 2011 w sumie z pierwszym rokiem 42 studentów) uczestniczy w zajęciach przygotowanych specjalnie dla tego programu. Profil ASK zbudowano wokół zagadnień związanych z rozwojem technologii informacyjnych, skutkami społecznymi oraz konsekwencjami jakie wywołuje w działalności architektonicznej. W czasie studiów analizowane są nowe techniki powstawania architektury wspomaganej cyfrowo, algorytmicznej i parametrycznej, cyfrowego prototypowania i fabrykacji, symulacji, optymalizacji, tworzenia zintegrowanych środowisk wiedzy, systemów informacji o budynku, mobilności, struktur robotycznych. Studia realizowane są we współpracy z takimi wydziałami Politechniki Warszawskiej, jak Wydział Mechatroniki oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Współczesna, globalna, oparta o wiedzę gospodarka w coraz większym stopniu bazuje na obrocie i upowszechnianiu informacji oraz na szeroko pojętym know-how. Projektowanie jednocześnie w różnych miejscach i czasie staje się dominującą formą praktyki architektonicznej. Te współczesne warunki wymagają, aby metodologia oraz przestrzeń nauczania architektury wykorzystywały możliwości i potencjał zdalnego przekazywania wiedzy w globalnym kontekście. Z drugiej strony kluczową rolę w świecie zdominowanym przez projektowanie sieciowe pełni identyfikacja i określenie unikalnej wartości lokalnego kontekstu, a także uwarunkowań płynących z kulturowego osadzenia każdego studenta. Wartości te stanowią istotny składnik programu ASK.

Jedną z najważniejszych umiejętności absolwenta jest zastosowanie współczesnych technologii przy jednoczesnym odniesieniu się do sprawdzonych metod pracy, których nauczanie jest tradycją Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Tym samym, wybiegając w przyszłość, program osadzony jest w blisko stuletniej tradycji warszawskiej szkoły architektury.

Informacje o programie: www.asknow.eu

Tegoroczny pawilon ASK the BOX:

ASK the BOX - Pavilion of Senses from ASKWarsaw on Vimeo.

Leave a Response