Pokażcie swoje projekty w Departamencie PropozycjiDepartament propozycji w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 3 zaprasza wszystkich, szczególnie studentów, do uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach, w czasie których można szerszej publiczności zaprezentować swój projekt. Kolejne sesje dotyczyć będą dzielnic:
BIAŁOŁĘKA
PRAGA
URSYNÓW
ŻOLIBORZ
Zachęcamy bardzo, by pokazać swoje projekty! Poniżej zaproszenie od organizatorów:


Jak "przeprojektować" Warszawę by życie w niej stało się lepsze? Jak spotkać ludzi, ktorzy myślą podobnie i jak przekonać tych, którzy mają inną wizję?
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Departamentu Propozycji, burzy mózgów w ramach festiwalu poświęconego projektowaniu miast.
Podczas poprzednich edycji festiwalu “Warszawa w budowie” udostępnialiśmy przestrzeń Muzeum Sztuki Nowoczesnej na cotygodniowe sesje mieszkańców. Ujawnił się potencjał Warszawy, padły setki propozycji – od przejść dla pieszych w centrum po statki i gondole linowe zamiast autobusów; od wydania słownika gwary warszawskiej po całościowy projekt dzielnicy nad Wisłą.
Czekamy na propozycje profesjonalistów i amatorów, aktywistów i teoretyków, marzycieli i inżynierów, organizacji i wolnych strzelców. Szczególnie zapraszamy studentów architektury. Spotknia są okazją, by skonfrontować projekty z mieszkańcami, których one dotyczą.
W tym roku chcielibyśmy, by spotkania te odbywały się w dzielnicach. Zapraszamy
5.10 na Pragę, do klubokawiarni Sens Nonsens, ul. Wileńska 23
12.10 na Ursynów, do klubokawiarni Ursynoff, ul. Szolc Rogozińskiego 1
19.10 na Żoliborz, do klubokawiarni Coco de Oro, ul. Potocka 14
26.10 na Białołękę, do Białołęckiego Ośrodka Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1
zawsze o 19.00
Departament Propozycji to może być pierwszy krok do zawiązania trwałych inicjatyw, włączenia się w działalność lokalnej organizacji, nagłośnienia projektu wśród sąsiadów i w mediach. Inspirujące są też projekty fantastyczne i humorystyczne.
Zasada jest jedna: przedstawiamy propozycje, nie ograniczamy się do krytyki.
Każda osoba ma 10 minut na przedstawienie swojego projektu. Do dyspozycji są mikrofony, projektor, komputer.
Zgłoszenie powinno zawierać kilkuzdaniowy opis propozycji. Można je wysłać
- mailowo propozycje@artmuseum.pl
- listem, wysłanym lub dostarczonym osobiście na adres:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Panska 3
00-124 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie: propozycje)
- faksem +48 22 596 40 22

Leave a Response